PomozteNámVyhrávat.cz PomozteNámVyhrávat.cz VzdělávejSe.eu KupSiPomucku.cz Půjčovna kompenzačních pomůcek Zahrada neslýchaná Týden sluchově postižených Akce Týdne Mapa klientů
Odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství

Sociálně aktivizační služby

Sociálně aktivizační služby

Tlumočnické služby

Tlumočnické služby

Kompenzační pomůcky

Kompenzační pomůcky

Pomáháme lépe slyšet

Akce

Akce

Stalo se nejen v Kroměříži

Důležité odkazy

Důležité odkazy

Může se Vám také hodit

Fotogalerie

Fotogalerie

Činnost v obrazech

Založení O.P.S. v datech 2011 - 2013 Sociální partnerství

Seminář Evropské unie neslyšících

Evropská unie neslyšících vznikla v roce 1985 a v dnešní době sdružuje 27 národních organizací neslyšících včetně „našeho“ Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR. Cílem EUD je otevřít a prosazovat dialog na úrovni Evropské unie se slyšícím světem ve spolupráci s národními organizacemi neslyšících, odstraňovat komunikační bariéry a prosazovat rovné příležitosti pro neslyšící. Evropská unie neslyšících pořádá pravidelně každý rok shromáždění členských organizací a to zpravidla na půdě předsedající země EU. Jednou za čtyři roky dále pořádá EUD odborný seminář spojený s výročním kongresem. Tématem těchto zasedání bývá především situace v legislativních opatřeních dotýkajících se neslyšících osob. Právě tuto akci hostil pražský hotel Olympik ve dnech 28 – 31. 5. 2009. Hlavním tématem této mezinárodní konference, které se zúčastnili i zástupci našeho Poradenského centra byl znakový jazyk a legislativa. Pozvání na tuto konferenci přijala řada významných hostu např. Prezident světové federace neslyšících pan Markku Jokinen z Finska, prezidentka Evropské unie neslyšících paní Berglind Stefánsdóttír z Islandu nebo prezident Evropského fóra zdravotně postižených pan Yannis Vardakastanis z Řecka. Z domácích účastníků konference vzpomeneme zástupce SNN v ČR v čele s prezidentem Jaroslavem Paurem, předsedu Národní rady zdravotně postižených pana Václava Krásu, Úřad vlády zastupoval JUDr. Pavel Ptáčník a v neposlední řadě paní Mgr. Věru Strnadovou. Hlavním dnem konference byl bezesporu pátek, kdy byl na programu seminář na již zmíněné téma znakový jazyk a legislativa. Seminář zahájilo působivé vystoupení mladých bubeníku a vše odstartoval úderem do gongu prezident spolu pořádající organizace SNN v ČR Jaroslav Paur. V následující řeči přivítal všechny přítomné v našem hlavním městě a přiblížil všem mnohaletou a bohatou historii Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR. Přivítání jsme se dočkali i od prezidentky EUD Berglind Stefánsdóttír, prezidenta Světové federace neslyšících pana Markka Jokinena nebo prezidenta Evropského fóra zdravotně postižených pana Yannise Vardakastanise. Přítomné hosty pozdravil i předseda Národní rady zdravotně postižených pan Václav Krása a zástupce Úřadu vlády pan JUDr. Pavel Ptáčník. Blok přednášek, které byly tlumočeny do mezinárodního znakového jazyka a také simultánně přepisovány na plátno odstartoval Prof. Dr. Christiana Rathmanna z Univerzity v Hamburgu přednáškou na téma „Akademický pohled na důležitost kroků směřujících k dosažení právního uznání znakového jazyka ve členských státech EU“ . Jako další byla na programu Dr. Verena Krausneker z Univerzity ve Vídni, která hovořila o své zprávě týkající se ochrany a podpoře znakových jazyků a práv jejich uživatelů ve členských státech Rady Evropy. O tom jak pokračuje kampaň pro právní uznání znakového jazyka v Maďarsku k nám promluvil Dr. Adam Kosa, prezident Svazu neslyšících v této zemi. Po přestávce na oběd přišla námi očekávaná přednáška Mgr. Věry Strnadové z Asociace organizací neslyšících a nedoslýchavých a jejich přátel (ASNEP). Paní Strnadová, která se významně podílela na tom, že v ČR je znakový jazyk právně uznaný hovořila o tom co vše předcházelo než byl znakový jazyk uznán jako komunikační prostředek neslyšících a zmínila se i o změně zákona v roce 2008. Dalším řečníkem byl Markku Jokinen – Prezident světové federace neslyšících, který hovořil o tom jak se organizace kterou řídí zabývá pohledem na důležitost právního uznání znakového jazyka v rámci Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. Jako poslední vystoupil ředitel Evropské unie neslyšících Mark Wheatley, který všechny předchozí prezentace shrnul a seznámil nás se strategii EUD pro právní uznání znakového jazyka. Všechny přednášky byly velmi zajímavé. Uvědomili jsme si, že ne všichni neslyšící v Evropě mají to štěstí a žijí ve státě, který přijímá jejich „mateřský“ znakový jazyk jako právně uznatelnou formu komunikace.

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance