Seminář Evropské unie neslyšících

Evropská unie neslyšících vznikla v roce 1985 a v dnešní době sdružuje 27 národních organizací neslyšících včetně „našeho“ Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR. Cílem EUD je otevřít a prosazovat dialog na úrovni Evropské unie se slyšícím světem ve spolupráci s národními organizacemi neslyšících, odstraňovat komunikační bariéry a prosazovat rovné příležitosti pro neslyšící. Evropská unie neslyšících pořádá pravidelně každý rok shromáždění členských organizací a to zpravidla na půdě předsedající země EU. Jednou za čtyři roky dále pořádá EUD odborný seminář spojený s výročním kongresem. Tématem těchto zasedání bývá především situace v legislativních opatřeních dotýkajících se neslyšících osob. Právě tuto akci hostil pražský hotel Olympik ve dnech 28 – 31. 5. 2009. Hlavním tématem této mezinárodní konference, které se zúčastnili i zástupci našeho Poradenského centra byl znakový jazyk a legislativa. Pozvání na tuto konferenci přijala řada významných hostu např. Prezident světové federace neslyšících pan Markku Jokinen z Finska, prezidentka Evropské unie neslyšících paní Berglind Stefánsdóttír z Islandu nebo prezident Evropského fóra zdravotně postižených pan Yannis Vardakastanis z Řecka. Z domácích účastníků konference vzpomeneme zástupce SNN v ČR v čele s prezidentem Jaroslavem Paurem, předsedu Národní rady zdravotně postižených pana Václava Krásu, Úřad vlády zastupoval JUDr. Pavel Ptáčník a v neposlední řadě paní Mgr. Věru Strnadovou. Hlavním dnem konference byl bezesporu pátek, kdy byl na programu seminář na již zmíněné téma znakový jazyk a legislativa. Seminář zahájilo působivé vystoupení mladých bubeníku a vše odstartoval úderem do gongu prezident spolu pořádající organizace SNN v ČR Jaroslav Paur. V následující řeči přivítal všechny přítomné v našem hlavním městě a přiblížil všem mnohaletou a bohatou historii Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR. Přivítání jsme se dočkali i od prezidentky EUD Berglind Stefánsdóttír, prezidenta Světové federace neslyšících pana Markka Jokinena nebo prezidenta Evropského fóra zdravotně postižených pana Yannise Vardakastanise. Přítomné hosty pozdravil i předseda Národní rady zdravotně postižených pan Václav Krása a zástupce Úřadu vlády pan JUDr. Pavel Ptáčník. Blok přednášek, které byly tlumočeny do mezinárodního znakového jazyka a také simultánně přepisovány na plátno odstartoval Prof. Dr. Christiana Rathmanna z Univerzity v Hamburgu přednáškou na téma „Akademický pohled na důležitost kroků směřujících k dosažení právního uznání znakového jazyka ve členských státech EU“ . Jako další byla na programu Dr. Verena Krausneker z Univerzity ve Vídni, která hovořila o své zprávě týkající se ochrany a podpoře znakových jazyků a práv jejich uživatelů ve členských státech Rady Evropy. O tom jak pokračuje kampaň pro právní uznání znakového jazyka v Maďarsku k nám promluvil Dr. Adam Kosa, prezident Svazu neslyšících v této zemi. Po přestávce na oběd přišla námi očekávaná přednáška Mgr. Věry Strnadové z Asociace organizací neslyšících a nedoslýchavých a jejich přátel (ASNEP). Paní Strnadová, která se významně podílela na tom, že v ČR je znakový jazyk právně uznaný hovořila o tom co vše předcházelo než byl znakový jazyk uznán jako komunikační prostředek neslyšících a zmínila se i o změně zákona v roce 2008. Dalším řečníkem byl Markku Jokinen – Prezident světové federace neslyšících, který hovořil o tom jak se organizace kterou řídí zabývá pohledem na důležitost právního uznání znakového jazyka v rámci Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. Jako poslední vystoupil ředitel Evropské unie neslyšících Mark Wheatley, který všechny předchozí prezentace shrnul a seznámil nás se strategii EUD pro právní uznání znakového jazyka. Všechny přednášky byly velmi zajímavé. Uvědomili jsme si, že ne všichni neslyšící v Evropě mají to štěstí a žijí ve státě, který přijímá jejich „mateřský“ znakový jazyk jako právně uznatelnou formu komunikace.

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance