PomozteNámVyhrávat.cz PomozteNámVyhrávat.cz VzdělávejSe.eu KupSiPomucku.cz Půjčovna kompenzačních pomůcek Zahrada neslýchaná Týden sluchově postižených Akce Týdne Mapa klientů
Odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství

Sociálně aktivizační služby

Sociálně aktivizační služby

Tlumočnické služby

Tlumočnické služby

Kompenzační pomůcky

Kompenzační pomůcky

Pomáháme lépe slyšet

Akce

Akce

Stalo se nejen v Kroměříži

Důležité odkazy

Důležité odkazy

Může se Vám také hodit

Fotogalerie

Fotogalerie

Činnost v obrazech

Založení O.P.S. v datech 2011 - 2013 Sociální partnerství

Kvalifikační kurz „Pracovník v sociálních službách“

Ke splnění podmínek registrace našeho zařízení jako poskytovatele sociálních služeb bylo nutné doplnit požadované vzdělání všech pracovníků Poradenského centra. Za tímto účelem jsme absolvovali šestiměsíční akreditovaný kurz „Pracovník v sociálních službách“. Výuka probíhala od září 2007 do dubna 2008, kdy nám bylo předáno osvědčení pro výkon této profese. V nejrůznějších předmětech jsme načerpali znalosti a důležité informace ze sociální, právní, zdravotní, psychologické i pedagogické problematiky. Během šedesátihodinové praxe v zařízeních Sociálních služeb města Kroměříž jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli, jaké to je pracovat s nejrůznějšími typy klientů – seniory i různě zdravotně postiženými. Slavnostní předání osvědčení o absolvování kurzu proběhlo dne 2. dubna 2008 na Střední zdravotnické škole Kroměříž, která tento moderní vzdělávací program nabízí od roku 2007.

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance