PomozteNámVyhrávat.cz PomozteNámVyhrávat.cz VzdělávejSe.eu KupSiPomucku.cz Půjčovna kompenzačních pomůcek Zahrada neslýchaná Týden sluchově postižených Akce Týdne Mapa klientů
Odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství

Sociálně aktivizační služby

Sociálně aktivizační služby

Tlumočnické služby

Tlumočnické služby

Kompenzační pomůcky

Kompenzační pomůcky

Pomáháme lépe slyšet

Akce

Akce

Stalo se nejen v Kroměříži

Důležité odkazy

Důležité odkazy

Může se Vám také hodit

Fotogalerie

Fotogalerie

Činnost v obrazech

Založení O.P.S. v datech 2011 - 2013 Sociální partnerství

Přednáška „Novinky v sociálně právním minimu“

V pondělí 28.ledna 2008 se v Poradenském centru pro neslyšící a nedoslýchavé v Kroměříži uskutečnila zajímavá přednáška vedoucí odboru sociálních věcí Městského úřadu Kroměříž paní Bc. Aleny Bienekové a jednoho z největších odborníků přes sluchadla a kompenzační pomůcky pana Ing. Zdeňka Kašpara z Plzně. Přednáška byla naplánovaná na 16hod. ale už dlouho před zahájením bylo jasné, že zájem o ní bude velký. Po krátkém uvítání všech přítomných ředitelkou Poradenského centra paní Kunčarovou a představení hostů se mohlo začít. Jako první si vzala slovo paní Bieneková a představila novinky v sociálním minimu. Diskutovalo se např. o zrušeném příspěvku na zvýšené životní náklady občanům používající trvale kompenzační pomůcky, nebo o příspěvcích při péči o osobu blízkou. Velký zájem byl i o informace týkající se průkazek ZTP. Pan ing. Kašpar promluvil o kompenzačních pomůckách a jejich používání. Představeno bylo i několik novinek a vylepšení již tak spolehlivých přístrojů, které sluchově postiženým usnadňují život. O velký zájem svědčí i fakt že ještě dlouho po skončení přednášky přijímala paní Bieneková i pak Kašpar jednotlivé zájemce o radu nebo pomoc v kanceláři Poradenského centra. Rádi bychom touto cestou poděkovali paní Bienekové a panu Kašparovi za to že přijali naše pozvání a v neposlední řadě i našim členům, kteří přišli v hojném počtu.

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance