Přednáška „Novinky v sociálně právním minimu“

V pondělí 28.ledna 2008 se v Poradenském centru pro neslyšící a nedoslýchavé v Kroměříži uskutečnila zajímavá přednáška vedoucí odboru sociálních věcí Městského úřadu Kroměříž paní Bc. Aleny Bienekové a jednoho z největších odborníků přes sluchadla a kompenzační pomůcky pana Ing. Zdeňka Kašpara z Plzně. Přednáška byla naplánovaná na 16hod. ale už dlouho před zahájením bylo jasné, že zájem o ní bude velký. Po krátkém uvítání všech přítomných ředitelkou Poradenského centra paní Kunčarovou a představení hostů se mohlo začít. Jako první si vzala slovo paní Bieneková a představila novinky v sociálním minimu. Diskutovalo se např. o zrušeném příspěvku na zvýšené životní náklady občanům používající trvale kompenzační pomůcky, nebo o příspěvcích při péči o osobu blízkou. Velký zájem byl i o informace týkající se průkazek ZTP. Pan ing. Kašpar promluvil o kompenzačních pomůckách a jejich používání. Představeno bylo i několik novinek a vylepšení již tak spolehlivých přístrojů, které sluchově postiženým usnadňují život. O velký zájem svědčí i fakt že ještě dlouho po skončení přednášky přijímala paní Bieneková i pak Kašpar jednotlivé zájemce o radu nebo pomoc v kanceláři Poradenského centra. Rádi bychom touto cestou poděkovali paní Bienekové a panu Kašparovi za to že přijali naše pozvání a v neposlední řadě i našim členům, kteří přišli v hojném počtu.

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance