Oslava Mezinárodního dne žen

8. březen patří již tradičně všem ženám a dívkám – ani v naší organizaci tomu nebylo jinak. Pro všechny členky byla v klubovně připravena oslava jejich svátku. Protože se organizátorům podařilo tuto akce perfektně utajit, bylo překvapení opravdu veliké.

Nejdříve tomu dámy nemohly ani uvěřit, dokonce se navzájem štípaly, jestli to celé není sen. ,,Nebyl“. Všechny oslavenkyně se pohodlně usadily ke stolům s květinovou výzdobou a pánové je ochotně obsluhovali.,, Je-libo kávu, čaj, zákusek nebo zmrzlinový pohár “?

V tento den bylo vše možné. Každá žena, či dívka byla obdarována květinou a malým dárkem na památku. Dalším překvapením byl velký dort, na kterém si všichni opravdu pochutnali. Program slavnostního odpoledne byl bohatý. Všichni účastníci se dobře bavili a odcházeli domů s veselou náladou.

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance