PomozteNámVyhrávat.cz PomozteNámVyhrávat.cz VzdělávejSe.eu KupSiPomucku.cz Půjčovna kompenzačních pomůcek Zahrada neslýchaná Týden sluchově postižených Akce Týdne Mapa klientů
Odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství

Sociálně aktivizační služby

Sociálně aktivizační služby

Tlumočnické služby

Tlumočnické služby

Kompenzační pomůcky

Kompenzační pomůcky

Pomáháme lépe slyšet

Akce

Akce

Stalo se nejen v Kroměříži

Důležité odkazy

Důležité odkazy

Může se Vám také hodit

Fotogalerie

Fotogalerie

Činnost v obrazech

Založení O.P.S. v datech 2011 - 2013 Sociální partnerství

Vánoční besídka v Poradenském centru

Na pondělní odpoledne 15. prosince 2008 jsme pro naše hosty připravili společenské setkání ve vánočně vyzdobené klubovně. Všichni pozvaní se začali scházet již před třináctou hodinou v očekávání dobré zábavy a příjemného posezení, jak tomu tradičně v tomto čase bývá. Naše pozvání přijala i paní Mgr. Dagmar Ondrušková – ředitelka Střední zdravotnické školy Kroměříž. S učiteli i žáky této střední školy naše poradenské centrum pro neslyšící a nedoslýchavé úspěšně spolupracuje již dlouhá léta, což paní ředitelka ocenila i ve svém krátkém projevu. Jako malou pozornost nám předala reprezentační kalendář SZŠ Kroměříž na rok 2009, který byl připraven v souvislosti s 60. výročím založení zdravotnického školství v Kroměříži. I my si tohoto partnerství velmi vážíme a paní ředitelce jsme u této příležitosti předali děkovný list. Program byl opravdu skvěle připraven. V úvodu vystoupily děti zmateřské školy Spáčilova 3239 z Kroměříže. Pod vedením učitelek p. Lucie Šiškové a p. Danuše Večerkové vystoupila třída „Berušky“. Jejich pásmo bylo nazváno „Včelí medvídci“ a děti oblečeny v kostýmech okřídlených medvídků, si to opravdu – stejně jako my – užily, celé jejich vystoupení provázela nestrojená dětská radost. Po krátké přestávce se všichni přítomní mohli nechat unášet rytmy latinsko-amerických tanců v provedení Veroniky Dobiášové a Zdeňka Ledviny. Všichni bez výjimky obdivovali souhru a ladnost pohybů, s jakou tento taneční pár vystupoval. Oficiální část programu uzavřela svátečním vánočním přáním ředitelka poradenského centra p. Drahomíra Kunčarová. Druhá polovina vánoční besídky se nesla ve znamení volné zábavy a připraveno bylo i bohaté občerstvení. Příjemná zábava přetrvávala až do pozdních odpoledních hodin. S potěšením i trochou nostalgie jsme uvítali možnost setkat se i s těmi dříve narozenými. Všem našim hostům děkujeme za společně strávené chvíle a upřímně se těšíme na další podobnou akci v roce 2009.

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance