Vánoční besídka v Poradenském centru

Na pondělní odpoledne 15. prosince 2008 jsme pro naše hosty připravili společenské setkání ve vánočně vyzdobené klubovně. Všichni pozvaní se začali scházet již před třináctou hodinou v očekávání dobré zábavy a příjemného posezení, jak tomu tradičně v tomto čase bývá. Naše pozvání přijala i paní Mgr. Dagmar Ondrušková – ředitelka Střední zdravotnické školy Kroměříž. S učiteli i žáky této střední školy naše poradenské centrum pro neslyšící a nedoslýchavé úspěšně spolupracuje již dlouhá léta, což paní ředitelka ocenila i ve svém krátkém projevu. Jako malou pozornost nám předala reprezentační kalendář SZŠ Kroměříž na rok 2009, který byl připraven v souvislosti s 60. výročím založení zdravotnického školství v Kroměříži. I my si tohoto partnerství velmi vážíme a paní ředitelce jsme u této příležitosti předali děkovný list. Program byl opravdu skvěle připraven. V úvodu vystoupily děti zmateřské školy Spáčilova 3239 z Kroměříže. Pod vedením učitelek p. Lucie Šiškové a p. Danuše Večerkové vystoupila třída „Berušky“. Jejich pásmo bylo nazváno „Včelí medvídci“ a děti oblečeny v kostýmech okřídlených medvídků, si to opravdu – stejně jako my – užily, celé jejich vystoupení provázela nestrojená dětská radost. Po krátké přestávce se všichni přítomní mohli nechat unášet rytmy latinsko-amerických tanců v provedení Veroniky Dobiášové a Zdeňka Ledviny. Všichni bez výjimky obdivovali souhru a ladnost pohybů, s jakou tento taneční pár vystupoval. Oficiální část programu uzavřela svátečním vánočním přáním ředitelka poradenského centra p. Drahomíra Kunčarová. Druhá polovina vánoční besídky se nesla ve znamení volné zábavy a připraveno bylo i bohaté občerstvení. Příjemná zábava přetrvávala až do pozdních odpoledních hodin. S potěšením i trochou nostalgie jsme uvítali možnost setkat se i s těmi dříve narozenými. Všem našim hostům děkujeme za společně strávené chvíle a upřímně se těšíme na další podobnou akci v roce 2009.

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance