PomozteNámVyhrávat.cz PomozteNámVyhrávat.cz VzdělávejSe.eu KupSiPomucku.cz Půjčovna kompenzačních pomůcek Zahrada neslýchaná Týden sluchově postižených Akce Týdne Mapa klientů
Odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství

Sociálně aktivizační služby

Sociálně aktivizační služby

Tlumočnické služby

Tlumočnické služby

Kompenzační pomůcky

Kompenzační pomůcky

Pomáháme lépe slyšet

Akce

Akce

Stalo se nejen v Kroměříži

Důležité odkazy

Důležité odkazy

Může se Vám také hodit

Fotogalerie

Fotogalerie

Činnost v obrazech

Založení O.P.S. v datech 2011 - 2013 Sociální partnerství

Kroměřížské poradenské centrum pro neslyšící a nedoslýchavé realizuje zajímavý projekt

KROMĚŘÍŽ – Poradenské centrum pro neslyšící a nedoslýchavé v Kroměříži může díky evropské dotaci zahájit nový projekt určený zdravotně postiženým osobám s těžkým sluchovým postižením, a to zejména osobám neslyšícím, ohluchlým a silně nedoslýchavým. Pro velké komunikační bariéry se tito lidé velmi obtížně uplatňují na trhu práce a po hluchoslepotě a mentálním postižení patří sluchové postižení z hlediska pracovního a společenského uplatnění vůbec k nejtěžším. Cílem nového projektu s názvem Program poradenství, vzdělávání a získávání pracovních návyků osob se sluchovým postižením je přispění k motivaci a dalšímu profesnímu vzdělání. Vzdělávací kurz se uskuteční prezenční formou ve dvou úrovních dovedností. Základní kurz pro 30 neslyšících a nedoslýchavých osob v délce 52 hodin je zaměřen na zdokonalení práce s PC, zlepšení komunikačních dovedností a orientaci osob z cílové skupiny na trhu práce. Kurz administrativní pracovník bude orientován více prakticky. „Zde je výuka směřována na dovednosti, které osoby se sluchovým postižením využijí při práci na pozicích administrativních pracovníků a nižších manažerských postech. Do druhé části vzdělávacího projektu bude zařazeno 15 osob z cílové skupiny,“ uvedla ředitelka Poradenského centra pro neslyšící a nedoslýchavé Kroměříž Drahomíra Kunčarová s tím, že po absolvování vzdělávacího kurzu čeká na vybrané účastníky tříměsíční praxe v administrativě v organizacích neziskového sektoru a veřejné správy. V současné době je do projektu vybráno z 25 zájemců celkem 10 osob. Projekt Kroměřížského poradenského centra byl zahájen v lednu letošního roku a potrvá do konce roku 2011. Jeho náplň a aktivity představující více než 2 miliony 170 tisíc korun jsou financovány z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, dotovaného Evropským sociálním fondem. Handicap neslyšících lidí není na první pohled patrný a často bývá spojen s nepochopením lidí, kteří neví, jak se mají ke komunikaci s neslyšícími a nedoslýchavými postavit. Zlínský kraj se snaží znevýhodněným lidem dlouhodobě pravidelně pomáhat a to mnoha způsoby. Hejtmanství každoročně rozděluje v oblasti sociálních služeb miliony korun. Krajští zastupitelé například pro letošní rok schválili poskytnutí 13 milionů korun na „Podprogram podpory stávajících a rozvojových sociálních služeb.“ Podle údajů Českého statistického úřadu je v České republice okolo 75 tisíc osob s velmi těžkým sluchovým postižením, z toho až 25 tisíc lidí v produktivním věku. Zveřejněno na oficiálním webu Zlínského kraje www.kr-zlinsky.cz dne 11.3.2010

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance