PomozteNámVyhrávat.cz PomozteNámVyhrávat.cz VzdělávejSe.eu KupSiPomucku.cz Půjčovna kompenzačních pomůcek Zahrada neslýchaná Týden sluchově postižených Akce Týdne Mapa klientů
Odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství

Sociálně aktivizační služby

Sociálně aktivizační služby

Tlumočnické služby

Tlumočnické služby

Kompenzační pomůcky

Kompenzační pomůcky

Pomáháme lépe slyšet

Akce

Akce

Stalo se nejen v Kroměříži

Důležité odkazy

Důležité odkazy

Může se Vám také hodit

Fotogalerie

Fotogalerie

Činnost v obrazech

Založení O.P.S. v datech 2011 - 2013 Sociální partnerství

Pozvání do vysílání Českého rozhlasu

Dne 4.5.2010 využilo Poradenské centrum v Kroměříži milé příležitosti prezentovat svou práce pro sluchově postižené Zlínského kraje. Ředitelka PC paní Drahomíra Kunčarová a zástupce pan Michal Loučka byli pozváni k rozhovoru moderátorkou Českého rozhlasu Brno paní Věrou Hotařovou. Rozhovor probíhal v rámci úterního pořadu „Apetýt“, který se zabývá sociálně-právní problematikou. V uvedeném pořadu byla představena práce poradenského centra v Kroměříži a také jeho pobočky ve Valašském Meziříčí. Po úvodních slovech a představení obou hostů předala paní moderátorka slovo Drahomíře Kunčarové. Ředitelka poradenského centra nejprve seznámila posluchače s historií budování jejich zařízení a vysvětlila důvody, které ji a její spolupracovníky vedly k jeho otevření. Původní prostory na Riegrově náměstí v Kroměříži po čase přestaly vyhovovat, a tak se s žádostí o pomoc při hledání jiných, pro potřeby centra vyhovujících prostor, obrátila na Magistrát města. Bylo třeba zajistit vhodné podmínky pro klubovou činnost, aby se sluchově postižení měli kde scházet a věnovat se různým volnočasovým aktivitám. Město žádosti vyhovělo, a tak se nové prostory našly v budově bývalých vojenských kasáren na Velehradské ulici. V současné době jsou klubovna i moderně zařízené pracoviště poradenského centra využíváno po celý týden. Tato skutečnost je jasným důkazem, že záměr otevřít Poradenské centrum (nejen) pro sluchově postižené byl správný. Paní Drahomíra Kunčarová se v rozhovoru rovněž zmínila o současné situaci pobočky ve Valašském Meziříčí. Zahájení provozu tohoto detašovaného pracoviště bylo výsledkem řady jednání s vedením města o možnosti přidělení vhodných prostor. Díky pochopení městského úřadu byly prostory nalezeny, a tak bylo centrum po vybavení slavnostně otevřeno. I zde návštěvnost jednoznačně ukázala, že takto vedené poradenství ve Valašském Meziříčí a jeho okolí scházelo. Ve druhé části rozhovoru dostal prostor zástupce ředitelky poradenského centra pan Michal Loučka. Do Valašského Meziříčí pan Loučka dojíždí každé pondělí a středu. Posluchačům přiblížil nabídku služeb, které v centru nabízí. Mimo jiné podrobně popsal způsob, jak jednotlivým klientům předvádí kompenzační pomůcky a také zprostředkovává návod, jak postupovat při jejich získávání a vlastní instalaci. Na závěr byli posluchači seznámeni s webovými stránkami poradenského centra a pozváni k osobní návštěvě.

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance