Pozvání do vysílání Českého rozhlasu

Dne 4.5.2010 využilo Poradenské centrum v Kroměříži milé příležitosti prezentovat svou práce pro sluchově postižené Zlínského kraje. Ředitelka PC paní Drahomíra Kunčarová a zástupce pan Michal Loučka byli pozváni k rozhovoru moderátorkou Českého rozhlasu Brno paní Věrou Hotařovou. Rozhovor probíhal v rámci úterního pořadu „Apetýt“, který se zabývá sociálně-právní problematikou. V uvedeném pořadu byla představena práce poradenského centra v Kroměříži a také jeho pobočky ve Valašském Meziříčí. Po úvodních slovech a představení obou hostů předala paní moderátorka slovo Drahomíře Kunčarové. Ředitelka poradenského centra nejprve seznámila posluchače s historií budování jejich zařízení a vysvětlila důvody, které ji a její spolupracovníky vedly k jeho otevření. Původní prostory na Riegrově náměstí v Kroměříži po čase přestaly vyhovovat, a tak se s žádostí o pomoc při hledání jiných, pro potřeby centra vyhovujících prostor, obrátila na Magistrát města. Bylo třeba zajistit vhodné podmínky pro klubovou činnost, aby se sluchově postižení měli kde scházet a věnovat se různým volnočasovým aktivitám. Město žádosti vyhovělo, a tak se nové prostory našly v budově bývalých vojenských kasáren na Velehradské ulici. V současné době jsou klubovna i moderně zařízené pracoviště poradenského centra využíváno po celý týden. Tato skutečnost je jasným důkazem, že záměr otevřít Poradenské centrum (nejen) pro sluchově postižené byl správný. Paní Drahomíra Kunčarová se v rozhovoru rovněž zmínila o současné situaci pobočky ve Valašském Meziříčí. Zahájení provozu tohoto detašovaného pracoviště bylo výsledkem řady jednání s vedením města o možnosti přidělení vhodných prostor. Díky pochopení městského úřadu byly prostory nalezeny, a tak bylo centrum po vybavení slavnostně otevřeno. I zde návštěvnost jednoznačně ukázala, že takto vedené poradenství ve Valašském Meziříčí a jeho okolí scházelo. Ve druhé části rozhovoru dostal prostor zástupce ředitelky poradenského centra pan Michal Loučka. Do Valašského Meziříčí pan Loučka dojíždí každé pondělí a středu. Posluchačům přiblížil nabídku služeb, které v centru nabízí. Mimo jiné podrobně popsal způsob, jak jednotlivým klientům předvádí kompenzační pomůcky a také zprostředkovává návod, jak postupovat při jejich získávání a vlastní instalaci. Na závěr byli posluchači seznámeni s webovými stránkami poradenského centra a pozváni k osobní návštěvě.

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance