Exkurze studentů Vyšší odborné školy pedagogické a sociální

Dne 30. března 2012 se v Poradenském centru uskutečnila tradiční exkurze studentů Vyšší pedagogické školy Kroměříž. 

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance