Dobrá zpráva pro sluchově postižené nejen z Kroměříže!

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s. se od 1.3.2013 vrátilo do svých původních prostor v 1. patře budovy bývalého PDA na Hanáckém náměstí.  Tímto „návratem domů“ skončilo jedno složité období v naší činnosti a nyní se pracovníci poradenského centra zaměřují na získání registrace pro poskytování sociálních služeb a hledání finančních zdrojů k zabezpečení chodu poradenského centra a klubovny. Dne 7.3.2013 se v klubovně poradenského centra uskutečnilo setkání sluchově postižených a z tváří všech přítomných se dala vyčíst radost z návratu a také naděje, že se vše pomalu vrací do stavu, ve kterém dlouhá léta dobře fungovalo. V následujících týdnech připravujeme nejen pro sluchově postižené spoluobčany řadu zajímavých akcí  o kterých Vás budeme včas informovat na těchto webových stránkách. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem našim podporovatelům – zejména vedení města Kroměříže, které při nás stálo a i nadále nás podporuje a samozřejmě také našim klientům.

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance