Přednáška na ZŠ ve Zdounkách

Ve středu 3. dubna 2013 jsme přednášeli na základní škole ve Zdounkách. Pro žáky 8. třídy jsme si připravili povídání nejen o samotném sluchovém postižení, ale také o sluchadlech      a dalších kompenzačních pomůckách. Mladí posluchači se dozvěděli, jak se sluchově postiženými správně komunikovat, prohlédli si několik typů sluchadel i kochleární implantát. Druhá část přednášky byla zážitková - všichni si mohli prezentované pomůcky vyzkoušet „na vlastní uši“ - a například oblíbený vibrační budík vyčaroval na tvářích řady účastníků pobavený úsměv.  V závěru hodinové přednášky byla připravena oblíbená prstová abeceda. Všichni se s chutí zapojili do učení jednotlivých symbolů a ti nejšikovnější (bylo jich hodně!) se nám pomocí prstové abecedy i představili. Na začátku přednášky padl slib, že pokud všichni udrží pozornost až do konce, přijde na řadu hra. A protože sliby se mají plnit, celou přednášku uzavřela hra podobná soutěžnímu pořadu „Kufr“. Jeden z  žáků prostřednictvím pantomimy nebo pohybem rtů (bez hlasu) dané slovo prezentoval a zbytek třídy hádal. Zájem i aktivita žáků nás přesvědčily, že tyto přednášky stále mají smysl a napomáhají k lepšímu vnímání nás sluchově postižených – našich specifik i našich potřeb.  

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance