PomozteNámVyhrávat.cz PomozteNámVyhrávat.cz VzdělávejSe.eu KupSiPomucku.cz Půjčovna kompenzačních pomůcek Zahrada neslýchaná Týden sluchově postižených Akce Týdne Mapa klientů
Odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství

Sociálně aktivizační služby

Sociálně aktivizační služby

Tlumočnické služby

Tlumočnické služby

Kompenzační pomůcky

Kompenzační pomůcky

Pomáháme lépe slyšet

Akce

Akce

Stalo se nejen v Kroměříži

Důležité odkazy

Důležité odkazy

Může se Vám také hodit

Fotogalerie

Fotogalerie

Činnost v obrazech

Založení O.P.S. v datech 2011 - 2013 Sociální partnerství

Přednáška na ZŠ ve Zdounkách

Ve středu 3. dubna 2013 jsme přednášeli na základní škole ve Zdounkách. Pro žáky 8. třídy jsme si připravili povídání nejen o samotném sluchovém postižení, ale také o sluchadlech      a dalších kompenzačních pomůckách. Mladí posluchači se dozvěděli, jak se sluchově postiženými správně komunikovat, prohlédli si několik typů sluchadel i kochleární implantát. Druhá část přednášky byla zážitková - všichni si mohli prezentované pomůcky vyzkoušet „na vlastní uši“ - a například oblíbený vibrační budík vyčaroval na tvářích řady účastníků pobavený úsměv.  V závěru hodinové přednášky byla připravena oblíbená prstová abeceda. Všichni se s chutí zapojili do učení jednotlivých symbolů a ti nejšikovnější (bylo jich hodně!) se nám pomocí prstové abecedy i představili. Na začátku přednášky padl slib, že pokud všichni udrží pozornost až do konce, přijde na řadu hra. A protože sliby se mají plnit, celou přednášku uzavřela hra podobná soutěžnímu pořadu „Kufr“. Jeden z  žáků prostřednictvím pantomimy nebo pohybem rtů (bez hlasu) dané slovo prezentoval a zbytek třídy hádal. Zájem i aktivita žáků nás přesvědčily, že tyto přednášky stále mají smysl a napomáhají k lepšímu vnímání nás sluchově postižených – našich specifik i našich potřeb.  

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance