PomozteNámVyhrávat.cz PomozteNámVyhrávat.cz VzdělávejSe.eu KupSiPomucku.cz Půjčovna kompenzačních pomůcek Zahrada neslýchaná Týden sluchově postižených Akce Týdne Mapa klientů
Odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství

Sociálně aktivizační služby

Sociálně aktivizační služby

Tlumočnické služby

Tlumočnické služby

Kompenzační pomůcky

Kompenzační pomůcky

Pomáháme lépe slyšet

Akce

Akce

Stalo se nejen v Kroměříži

Důležité odkazy

Důležité odkazy

Může se Vám také hodit

Fotogalerie

Fotogalerie

Činnost v obrazech

Založení O.P.S. v datech 2011 - 2013 Sociální partnerství

Studenti poznávali život se sluchovým postižením!

Dne 10. dubna 2013 se naše Poradenské centrum stalo cílem exkurze studentů Vyšší pedagogické školy Kroměříž. V doprovodu paní učitelky Mgr. Jany Vítkové se mladí návštěvníci mohli seznámit s některými aspekty života sluchově postižených a získali tak velmi zajímavé poznatky, které jistě využijí v budoucím zaměstnání nebo v běžném životě. Velký zájem vzbudila prezentace nejrůznějších kompenzačních pomůcek, které si všichni se zaujetím vyzkoušeli a alespoň na chvíli se tak mohli přenést do světa, kde místo zvuků svítí signalizační světla nebo vibruje např. polštářek budíků. Tato aktivita zaměřená na zvyšování informovanosti v oblasti sluchového handicapu se setkala s velmi kladnou odezvou všech zúčastněných. Se studenty této školy jsme v kontaktu při realizaci jejich odborné praxe, kterou vede PaedDr. Šárka Kozmíková. Někteří z nich se s námi pravidelně setkávají i po ukončení svého studia. Spolupráce s Vyšší odbornou školou pedagogickou a sociální a Střední pedagogickou školou Kroměříž si v Poradenském centru velmi ceníme. Jsme rádi, že prostřednictvím takových forem spolupráce můžeme své zkušenosti a rady předávat i mezi zdravou veřejnost. Je to jedna z možností, jak zajímavou formou oslovit mladou generaci a získat v ní své spojence, přátele a kdo ví, možná i budoucí spolupracovníky.

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance