Studenti poznávali život se sluchovým postižením!

Dne 10. dubna 2013 se naše Poradenské centrum stalo cílem exkurze studentů Vyšší pedagogické školy Kroměříž. V doprovodu paní učitelky Mgr. Jany Vítkové se mladí návštěvníci mohli seznámit s některými aspekty života sluchově postižených a získali tak velmi zajímavé poznatky, které jistě využijí v budoucím zaměstnání nebo v běžném životě. Velký zájem vzbudila prezentace nejrůznějších kompenzačních pomůcek, které si všichni se zaujetím vyzkoušeli a alespoň na chvíli se tak mohli přenést do světa, kde místo zvuků svítí signalizační světla nebo vibruje např. polštářek budíků. Tato aktivita zaměřená na zvyšování informovanosti v oblasti sluchového handicapu se setkala s velmi kladnou odezvou všech zúčastněných. Se studenty této školy jsme v kontaktu při realizaci jejich odborné praxe, kterou vede PaedDr. Šárka Kozmíková. Někteří z nich se s námi pravidelně setkávají i po ukončení svého studia. Spolupráce s Vyšší odbornou školou pedagogickou a sociální a Střední pedagogickou školou Kroměříž si v Poradenském centru velmi ceníme. Jsme rádi, že prostřednictvím takových forem spolupráce můžeme své zkušenosti a rady předávat i mezi zdravou veřejnost. Je to jedna z možností, jak zajímavou formou oslovit mladou generaci a získat v ní své spojence, přátele a kdo ví, možná i budoucí spolupracovníky.

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance