Přednáška na Střední škole průmyslové, hotelové a zdravotnické v Uherském Hradišti

V pátek 26. dubna 2013 jsme přednášeli na Střední škole průmyslové, hotelové a zdravotnické v Uherském Hradišti. Pro studenty 3. ročníku této školy jsme si připravili povídání nejen o samotném sluchovém postižení, ale také o sluchadlech a dalších kompenzačních pomůckách. Budoucí zdravotní sestřičky se dozvěděly, jak se sluchově postiženými správně komunikovat, prohlédli si několik typů sluchadel a také (pro většinu tajemný) kochleární implantát. Druhá část přednášky byla věnována kompenzačním pomůckám, které si mohli všichni vyzkoušet „na vlastní uši“. Velký zájem byl zejména o oblíbenou bezdrátovou soupravu pro poslech TV a také o ukázku vibračních budíků. Na závěr hodinové přednášky byla připravena oblíbená prstová abeceda. Všichni studenti se s chutí zapojili do učení jednotlivých symbolů a řada z nich se nám pomocí prstové abecedy také sama představila. Aktivita studentů nás opět přesvědčila, že tyto přednášky jsou velice důležité a napomáhají k lepšímu vnímání nás sluchově postižených – našich specifik i našich potřeb.  

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance