Přednáška z oboru foniatrie

V pondělí 13. května 2013 se v Uherském Hradišti konala vedle výstavy další zajímavá akce. Tentokrát šlo o tradiční vzdělávací aktivitu - přednášku MUDr. Dany Popelářové, specialistky v oboru foniatrie. Velká zasedací místnost se začala postupně zaplňovat již hodinu před samotným začátkem, což dávalo tušit bohatou účast. A bylo tomu opravdu tak! Přítomní ve zcela zaplněném sále naslouchali přednášející lékařce s opravdovým zájmem. Během hodinového bloku se debatovalo např. o sluchových vadách, novinkách v  nabídce sluchadel, ale také o současné situaci ve zdravotnictví. V závěru vzdělávacího programu vystoupil známý muzikant pan Jiří Kura a potěšil tak srdce i ucho všech přítomných reprodukcí melodických skladeb.


Oběma aktérům tohoto programu – paní MUDr. Daně Popelářové a panu Jiřímu Kurovi děkujeme jménem všech zúčastněných za to, že přijali naše pozvání a připravili tak všem přítomným zajímavé a hezké odpoledne.

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance