PomozteNámVyhrávat.cz PomozteNámVyhrávat.cz VzdělávejSe.eu KupSiPomucku.cz Půjčovna kompenzačních pomůcek Zahrada neslýchaná Týden sluchově postižených Akce Týdne Mapa klientů
Odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství

Sociálně aktivizační služby

Sociálně aktivizační služby

Tlumočnické služby

Tlumočnické služby

Kompenzační pomůcky

Kompenzační pomůcky

Pomáháme lépe slyšet

Akce

Akce

Stalo se nejen v Kroměříži

Důležité odkazy

Důležité odkazy

Může se Vám také hodit

Fotogalerie

Fotogalerie

Činnost v obrazech

Založení O.P.S. v datech 2011 - 2013 Sociální partnerství

Přednáška z oboru foniatrie

V pondělí 13. května 2013 se v Uherském Hradišti konala vedle výstavy další zajímavá akce. Tentokrát šlo o tradiční vzdělávací aktivitu - přednášku MUDr. Dany Popelářové, specialistky v oboru foniatrie. Velká zasedací místnost se začala postupně zaplňovat již hodinu před samotným začátkem, což dávalo tušit bohatou účast. A bylo tomu opravdu tak! Přítomní ve zcela zaplněném sále naslouchali přednášející lékařce s opravdovým zájmem. Během hodinového bloku se debatovalo např. o sluchových vadách, novinkách v  nabídce sluchadel, ale také o současné situaci ve zdravotnictví. V závěru vzdělávacího programu vystoupil známý muzikant pan Jiří Kura a potěšil tak srdce i ucho všech přítomných reprodukcí melodických skladeb.


Oběma aktérům tohoto programu – paní MUDr. Daně Popelářové a panu Jiřímu Kurovi děkujeme jménem všech zúčastněných za to, že přijali naše pozvání a připravili tak všem přítomným zajímavé a hezké odpoledne.

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance