Žáci kroměřížské ZŠ u Sýpek poznávali sluchové postižení

V úterý 14. května 2013 jsme absolvovali další přednášku o sluchovém postižení určenou žákům základních škol. Tentokrát jsme byli pozváni do ZŠ u Sýpek v  Kroměříži. Mladí posluchači se dozvěděli, jak se sluchově postiženými správně komunikovat, vč. doporučení jak odstraňovat nebo zmírňovat komunikační bariéry. Dále si účastníci akce prohlédli několik typů závěsných i zvukovodových sluchadel. Zvědavost všech probudil prezentovaný kochleární implantát. Druhá část přednášky byla tradičně zaměřena na prezentaci kompenzačních pomůcek spojenou s možností osobního vyzkoušení. Na závěr hodinové přednášky jsme se společně učili prstovou abecedu a základní slova znakového jazyka. Všichni se s chutí zapojili do učení jednotlivých symbolů a poté došlo i na „zkoušení u tabule“, kdy se nám žáci pomocí prstové abecedy představili. Celá přednáška probíhala v opravdu uvolněné atmosféře. Zaujetí bylo znát nejen na žácích, ale také na jejich vyučujících. Fakt, že po skončení přednášky vedení ZŠ projevilo zájem o další spolupráci, pro nás představuje ocenění a uznání smyslu této užitečné aktivity.


V příštím týdnu se vydáme na další podobnou přednášku – navštívíme ZŠ v Holešově.Pevně věříme, že i tentokrát se setkáme se zájmem a přispějeme k lepšímu vnímání nás sluchově postižených.  

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance