Poradenské centrum navštívil Tomio Okamura

V sobotu 13. července jsme v Poradenském centru pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s. přivítali další známou osobnost. Tentokrát přijal naše pozvání senátor Tomio Okamura, který přišel i se svou okouzlující přítelkyní Monikou. Poradenské centrum letos prochází složitým obdobím a právě tato skutečnost byla jedním z důvodů návštěvy pana senátora. Potěšilo nás, že se pan Okamura aktivně zajímal o problémy v naší organizaci, které vznikly po provedení transformace z občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost. Velmi si také vážíme přislíbené finanční podpory a také nabídky na další spolupráci. Řeč přišla i na jiné problémy, které sluchově postižené v poslední době trápí. Pana senátora jsme informovali třeba o tom, jak složité je v dnešní době získat příspěvek na nákup kompenzační pomůcky pro sluchově postižené.  Rádi bychom touto cestou ještě jednou poděkovali panu senátorovi a také Monice, za jejich návštěvu a za to, že se rozhodli nás podpořit.

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance