PomozteNámVyhrávat.cz PomozteNámVyhrávat.cz VzdělávejSe.eu KupSiPomucku.cz Půjčovna kompenzačních pomůcek Zahrada neslýchaná Týden sluchově postižených Akce Týdne Mapa klientů
Odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství

Sociálně aktivizační služby

Sociálně aktivizační služby

Tlumočnické služby

Tlumočnické služby

Kompenzační pomůcky

Kompenzační pomůcky

Pomáháme lépe slyšet

Akce

Akce

Stalo se nejen v Kroměříži

Důležité odkazy

Důležité odkazy

Může se Vám také hodit

Fotogalerie

Fotogalerie

Činnost v obrazech

Založení O.P.S. v datech 2011 - 2013 Sociální partnerství

Přednáška o prevenci a bezpečnosti v životě

Právě tak zněl název přednášky, která proběhla v rámci Týdne sluchově postižených ve Zlínském kraji  ve středu 25. 9. 2013.  Naše pozvání přijala starostka Sboru dobrovolných hasičů v Hulíně paní Jarmila Zapletalová. Téma prevence a bezpečnost v životě je stále aktuální, protože život a zdraví je to nejcennější co máme. Musíme si je chránit a k tomu potřebujeme mít dostatek informací. Přednáška paní Zapletalové byla doprovázena zajímavou prezentací a doslova pohltila většinu přítomných posluchačů. To se projevilo také při bohaté diskuzi, která se rozpoutala v závěru přednášky. Celý výstup byl samozřejmě tlumočen do znakového jazyka a zajištěn byl i simultánní přepis mluvené řeči.


Děkujeme paní Zapletalové za poučné povídání a těšíme se na další spolupráci. Poděkování patří také lidem, kteří zajistili odpovídající komunikační podmínky – tlumočnici Monice Augustinové a Tomáši Křenkovi, který tradičně zajišťoval přepis. Rádi bychom touto cestou poděkovali také Mgr. Pavle Hrdinové, která zajišťovala konzultace při akci „Den zdraví“


Více fotografii najdete zde: http://www.chcislyset.cz/fotogalerie.php?album=66

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance