Přednáška o prevenci a bezpečnosti v životě

Právě tak zněl název přednášky, která proběhla v rámci Týdne sluchově postižených ve Zlínském kraji  ve středu 25. 9. 2013.  Naše pozvání přijala starostka Sboru dobrovolných hasičů v Hulíně paní Jarmila Zapletalová. Téma prevence a bezpečnost v životě je stále aktuální, protože život a zdraví je to nejcennější co máme. Musíme si je chránit a k tomu potřebujeme mít dostatek informací. Přednáška paní Zapletalové byla doprovázena zajímavou prezentací a doslova pohltila většinu přítomných posluchačů. To se projevilo také při bohaté diskuzi, která se rozpoutala v závěru přednášky. Celý výstup byl samozřejmě tlumočen do znakového jazyka a zajištěn byl i simultánní přepis mluvené řeči.


Děkujeme paní Zapletalové za poučné povídání a těšíme se na další spolupráci. Poděkování patří také lidem, kteří zajistili odpovídající komunikační podmínky – tlumočnici Monice Augustinové a Tomáši Křenkovi, který tradičně zajišťoval přepis. Rádi bychom touto cestou poděkovali také Mgr. Pavle Hrdinové, která zajišťovala konzultace při akci „Den zdraví“


Více fotografii najdete zde: http://www.chcislyset.cz/fotogalerie.php?album=66

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance