Tisková zpráva: Týden sluchově postižených ve Zlínském kraji měl úspěch!

V týdnu od 23. – 27. 9. 2013 pořádalo Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s. zajímavou akci s názvem Týden sluchově postižených ve Zlínském kraji. Záštitu převzala radní Zlínského kraje Mgr. Taťána Nersesjan a radní města Kroměříže MUDr. Jarmila Číhalová. Tato akce podpořila také Týden komunikace osob se sluchovým postižením, který pořádala organizace Orbi Pontes. Ptáte se, oč zde vlastně šlo? Především o to ukázat zdravé - slyšící společnosti, že lidé s poruchou sluchu jsou také „jen“ lidé, avšak mající své specifické potřeby, a to zejména v komunikaci. To, že někdo neslyší, přece neznamená, že nerozumí. Do akce se zapojily pobočky poradenského centra v Kroměříži, Uherském Hradišti i ve Valašském Meziříčí a společně připravili pro zájemce zajímavý programový „koktejl“, ze kterého vybíráme ty nejzajímavější akce. V Knihovně Kroměřížska byla k vidění panelová výstava mapující činnost poradenského centra. Pracovníky centra jste mohli potkat v ulicích měst s propagačními materiály, navštívili domovy pro seniory, kde zdarma prováděli kontrolu sluchadel a na řadu přišly i přednášky. Ve Valašském Meziříčí byla ve spolupráci s městskou policií připravena beseda na téma prevence kriminality a BESIP. V Kroměříži se zaměřili na bezpečnost v běžném životě, protipožární ochranu a zdraví. Všechny akce byly tlumočeny do znakového jazyka a také doprovázeny oblíbeným simultánním přepisem mluvené řeči. Snahou pořadatelů bylo odbourání komunikačních bariér, a to se určitě podařilo - tyto akce byly přístupné opravdu všem, tedy i lidem s různou formou sluchového postižení. Nechyběla ani kultura. Arcibiskupský zámek Kroměříž patří k největším skvostům u nás, a proto sklidila prohlídka zámku s výkladem tlumočeným do znakového jazyka velký úspěch. Po celý týden se konala také dobročinná akce s názvem „Posloucháme srdcem“, v rámci které probíhal sběr použitých baterií do sluchadel. I to co obyčejně končí v koši, se tak stalo užitečným a mělo možnost pomoci. Za každou odevzdanou baterii daruje Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s. částku 10,- Kč na nákup hraček a dalších pomůcek pro dětské pacienty ORL oddělení Kroměřížské nemocnice.  Nakonec se podařilo shromáždit 455 ks použitých baterií a příjemná tečka v podobě předání daru malým pacientům čeká poradenské centrum v nejbližších dnech. Tým pracovníků poradenského centra je rád za každou příležitost, kdy může pomoci usnadnit životní podmínky všem klientům se sluchovým handicapem. Pomáhají v  tom právě takové akce, jako byl Týden sluchově postižených ve Zlínském kraji. 


Tým pracovníků Poradenského centra pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s.   

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance