Elektronický katalog sociálních služeb ve Zlínském kraji

V letošním roce realizuje Zlínský kraj projekt, jehož výstupem bude „Elektronický katalog sociálních služeb ve Zlínském kraji“. Aktivity projektu byly zahájeny v návaznosti na systémové opatření č. 1.3.1 – Vytvoření informačního systému sociálních služeb ve ZK uvedené ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2012 - 2014. Elektronický katalog by měl být oficiálně spuštěn v únoru 2014.


Bude určen široké veřejnosti, zejména potencionálním uživatelům sociálních služeb, rodinným příslušníkům, osobám blízkým, ale také může být přínosem pro odborné pracovníky na obcích, kraji či pro poskytovatele sociálních služeb. Především odborní pracovníci budou moci katalog využít jako nástroj pro poskytnutí kvalitního základního sociálního poradenství potencionálním uživatelům služeb.


Hlavním cílem katalogu bude nabídnout uživateli nejvhodnější sociální službu nebo přehled sociálních služeb, které mu pomohou reagovat a řešit konkrétní životní situaci či potřebu.


Více informací najdete zde: http://www.kr-zlinsky.cz/elektronicky-katalog-socialnich-sluzeb-ve-zlinskem-kraji-cl-2479.html


Dne 4.10.2013 se v sídle KÚ Zlínského kraje konalo školení poskytovatelů sociálních služeb. Tématem tohoto semináře byl právě tento elektronický katalog sociálních služeb ve Zlínském kraji. Přípravy katalogu jsou v plném proudu ale na „ostré“ spuštění si musíme ještě chvíli počkat. Nyní čeká poskytovatele sociálních služeb doplňování všech potřebných údajů a poté přijde na řadu testování aplikace.

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance