Pozvánka na I. ROČNÍK DRAKIÁDY

Zveme Vás na I. ročník drakiády


Středa 6.11.2013 na Hanáckém náměstí v Kroměříži

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance