TSP 2017 - II. Neslýchaně zábavný večer - 22.9.2017 v Domě kultury v Kroměříži. Foto: Jiří Soporský

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance