Osobní a přepážková indukční smyčka

Indukční smyčka
  • jednoduché řešení pro odstranění komunikační bariéry se širokým využitím
  • vhodné všude tam, kde je komunikace ztížená okolním hlukem
  • jednoduchá manipulace a obsluha
  • viditelné označení mezinárodním symbolem
  • na uvedenou kompenzační pomůcku lze získat ve smyslu zákona č.329/2011 sb. příspěvek od Úřadu práce, odd. dávek pro osoby se zdravotním postižením
Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o.p.s., Velehradská 625, Kroměříž 767 01 Evidence činností pro zaměstnance